PATENTOVÁNO

 

Výrobní proces je obchodním tajemstvím společnosti Il Martino. Design je patentován a chráněn patentovým úřadem pro intelektuální a duševní vlastnictví.

Patent č. 002561886-0001 / 002561886-0002.

Název a logo společnosti Il Martino jsou chráněnými a registrovanými znaky a jejich kopírování a plagiátorství je trestné.

Porušení ochranné známky a užitného vzoru je trestné